Podmínky používání


   Podmínky jsou platné od 15.06.2013   Výrazy použité v textu znamenají:

"Správce servisu" - Vlastník servisu
"Uživatel servisu" - fyzická nebo právnická osoba která využívá tento portál
"Servis" - servis k dispozici na internetové stránce pravetady.cz
"Ceník" - soubor cen za služby poskytované v portálu k dispozici na stránce www.pravetady.cz


    Všeobecné podmínky:

1. Vlastník servisu je firma CONNECT
2. Správce servisu není nijak zapojen do rezervace, nepřijímá žádné platby spojené s rezervací nebo službami které poskytují majitelé objektů.
3. Správce servisu není odpovědný za přesné a spolehlivé informace a pravost fotografií uveřejněných na stránkách uživatelu.
4. Správce servisu vyvine veškeré úsilí aby servis fungoval správně a bez problému.Zároveň správce neodpovídá za poruchy způsobené třetí osobou, poruchou nebo nepovoleným narušením servisu uživateli nebo jinými osobami.
5. Správce servisu si vyhrazuje právo na dočasné nebo úplné pozastavení služby pro jeho zlepšení nebo údržbu, aniž by musel o tom dopředu informovat uživatele.
6. Správce neodpovídá za případnou krádež "účtů" způsobenou osobami třetími, za stahování fotografií ze servisu a používání jejich osobami tretími.Správca nemá možnost zablokovat kopírování fotografií a dalších materiálů nacházejících se na stránkách servisu.
7. Správce neodpovídá za ztrátu dat uložených v počítačových systémech, způsobenou při zlihaní techniky, poruchou v síti nebo za ztrátu způsobenou osobou třetí.
8. Správce servisu si vyhrazuje právo na zavádění nových technologií.
9. Kopírování, rozmnožování a jiné využití v celém rozsahu nebo jejich fragmentů nacházejících se na těchto stránkách je zakázáno bez písemného souhlasu správce servisu.
10. Zakázáno je používání tohoto servisu pro jiné účely, než vyplývá z jeho charakteru. Dále je zakázáno:
- činnosti které můžou způsobit škodu administrátorovi servisu, jiným členem nebo někomu jinému;
- rozesílání spamu a nevyžádaných obchodních oznámení;
- dodávání materiálů které porušují platné zákony, s regulemi tohoto servisu, a které jsou v rozporu z dobrými mravy ;
- provozování všech druhou propagandy, hlavně politických a náboženských;
- dodávání materiálů, které jsou nepravdivé nebo které by mohly uvést k omylu, vulgární, pomlouvačné, hanlivé nebo podporující radikální společenské pozice (rasovou diskriminaci, etnickou, náboženskou, pohlaví, atd..);
- dodávání materiálů, které nesouvisí s tématem;
- dodávání stejných nebo podobných materiálů které se již nacházejí v servisu;
- vystavování nepravdivých hodnocení zařízením, která jsou na této stránce;


     Registrace-uživatelský účet:

1. Registrace v tomto servisu, prohlížení materiálů je zdarma.
2. Uživatelský účet nepoužívaný déle než 12 měsíců od posledního přihlášení může být zablokován bez předchozího upozornění.
3. Pokud uživatel poruší pravidla tohoto servisu, jeho profil může být zablokován bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.
4. Je zřejmé, že úkony provedené přes zalogovanú osobu pomocí uživatelského jména a hesla byly provedeny majitelem užívatelského účtu.
5. Správce servisu si vyhrazuje právo poskytnout informace týkající se přihlašovacího jména a hesla pouze pokud to budou vyžadovat právní předpisy. Zároveň správce není odpovědný za důsledky způsobené jinou osobou neoprávněním přístupem do Vašeho účtu.
6. Kromě toho správce neodpovídá za ztrátu, změnu nebo neoprávněné použití údajů vložených uživatelům, pokud by to bylo způsobeno poruchou nebo neoprávněným přístupem jinou osobou.
7. Každý uživatel servisu odpovídá za způsob používání servisu a jeho důsledky.
8. Pro registraci prosím vyplňte registrační formulář umístěný na stránkách servisu (označená pole jsou povinné).
9. Registrace v servisu, ukončená založením uživatelského účtu je zároveň souhlas s pravidly používání tohoto servisu.
10. Registrací v servisu dáváte souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, informace, statistiky a publikace v médiích jako je internet, noviny, rozhlas, televize atd..
11. Uživatel nesmí publikovat nepravdivé informace, jinak jeho účet bude zablokován (po zjištění nesrovnalostí).
12. Registrací dáváte souhlas k zasílání informací obchodního charakteru (týkající se servisu, činností Administrátora a jeho obchodními partnery) na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl při registraci.
13. Registrovaný uživatel může hlasovat na konkrétní zařízení o kterých se může vyjádřit na základě vlastních zkušeností.
14. V případě pochybnosti o pravdivosti hodnocení, správce servisu může přezkoumat pravdivost hodnocení, případně komentář odstranit.
15. Každý registrovaný uživatel servisu může dodat hodnocení na každý objekt pouze jednou.
16. Hlas, který se výrazně liší od ostatních uživatelů (na jednom zařízení) může být ověřen, pokud bude uznán za nepravdivý, bude odstraněn.
17. Správce servisu si vyhrazuje právo na publikování, ověřování a úpravy hodnocení. Správce servisu nemá povinnost zrušit odevzdaný hlas nebo komentář.


     Platba:

1. Uživatel servisu může přidat objekt po zaregistrování se a po souhlasu z podmínkami tohoto servisu.
2. Ceny za služby naleznete v ceníku.
3. Aby provést platbu přihlaste se do svého účtu a postupujte podle pokynů.
4. Platba je možná pouze bankovním převodem na uvedené číslo účtu.
5. Za zakoupené služby peníze nevracíme.
6. Majitel servisu si vyhrazuje právo na změnu cen a to kdykoli. Uživatelé budou o této skutečnosti informován prostřednictvím změny data na začátku ceníku.


    Fotky:

Dodání fotografií přez uživatele servisu znamená že:
1, má autorské právo (nebo vlastní příslušnou licenci), která umožní zveřejňování fotografií a jejich zpřístupnění veřejnosti;
2, fotografie a její zveřejnění neporušuje práva jiných osob;
3, na snímku je objekt, který uživatel popisuje;
4, uživatel uděluje souhlas k prezentaci snímků v servise a jejich využití prostřednictvím médií a jiných služeb pro propagační účely a to neodplatne;
5, souhlasí se zmenšením fotek v případě potřeby o čemž ho správce servisu nemusí informovat;
6, Uživatel může dodávat větší počet fotografií, ale nemohou to být fotografie podobné nebo stejné. Fotografie poslané uživatelem podléhají schválení přes správce servisu. Takové schválení není časově omezeno. Správce servisu nemusí schválit přidány fotografie bez udání důvodu a nemusí o tom informovat uživatele.
7. Fotografie by měly být ve formátu JPG a velikost by neměla překročit 2MB.
8. Správce servisu neodpovídá za neoprávněné použití zveřejněných fotografií jinými osobami.


     Závěrečná ustanovení:

1. Majitel servisu si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek a to kdykoli. Uživatelé budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím změny data na začátku těchto podmínek.
2. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy týkající se služeb, napište nám na e-mailovou adresu info@pravetady.cz